Förbättrad tillgänglighet i äldretelefon

Vår äldretelefon är ett uppskattat sätt för våra patienter äldre patienter i kontakt med oss. Telefonen är tillgänglig för patienter som är äldre än 75 år och som inte har

Dela