side-area-logo

Vårt vårdutbud

Hos oss arbetar så väl läkare, sjuksköterskor, undersköterskor samt psykolog. Via primärvårdsrehab erbjuder vi också tillgång till fysioterapeut på plats. Allt för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Senaste nytt

De senaste uppdateringarna gällande vår mottagning och den vård vi bedriver hittar du alltid i vår blogg. Inläggen får gärna delas för att öka spridningen av informationen. Klicka nedan för att se vad som är på gång.

Ladda ned vår app

Du kan få rådgivning i chatt eller via videobesök i vår app Vibblaby Videobesök. Allt du behöver är mobilt BankID och en smarttelefon eller läsplatta.

Välj Järfällas bästa vårdcentral!

Enligt nationella patientenkäten som genomförs varje år har Vibblaby Husläkarmottagning rankats som den bästa vårdcentralen i Järfälla kommun de senaste åren. Vi är stolta och glada att kunna erbjuda dig en komplett primärvårdsmottagning.

Astma- och KOL-mottagning
Vi är en certifierad astma- och KOL-mottagning med särskild utbildade sjuksköterskor och läkare.
Blodtrycksmottagning
Vi utreder och behandlar patienter med högt blodtryck på vår mottagning.
Diabetesmottagning
Vår diabetesmottagning har genom åren hjälpt patienter med diabetes typ 2 att få allt bättre kontroll över sin sjukdom.
Laboratorium
Du kan lämna prover inför eller i samband med läkarbesök på vår mottagning.
Psykosocial mottagning
Vår psykosociala mottagning hjälper dig med psykisk ohälsa att må bättre. Vi arbetar i team med psykolog, sköterska och läkare.
Vaccinationsmottagning
Vaccinationsmottagningen vaccinerar dig mot så väl TBE, hepatit som säsongsinfluensa.
Image module
De senaste
medicinska rönen

Vi uppdaterar oss regelbundet för att ta del av nya medicinska rön. Allt för att kunna erbjuda dig den bästa tänkbara primärvården. Vi har till exempel möjlighet att erbjuda bedömning av hudförändringar genom teledermatoskopi.

Image module
Hos oss får du en
personlig husläkare

Vi anser att vi bedriver bäst vård om vi får lära känna dig. Därför är kontinuitet väldigt viktigt och vi erbjuder alla möjligheten att välja en personlig husläkare hos oss. Alla våra läkare har dock inte möjlighet att ta emot nya patienter.

Image module
Äldremottagning för dig som är äldre än 75 år

För dig som är 75 år eller äldre erbjuder vi en så kallad äldre mottagning. Det gör det lättare för dig att komma i kontakt med oss.

 • Lista dig hos oss
  Om du inte är patient hos oss kan du välja Vibblaby Husläkarmottagning som din vårdcentral.

  Du kan enkelt lista dig hos oss för att få vår hjälp när du behöver den. Om du har en elektronisk legitimation gör du detta enklast genom 1177 Vårdguidens e-tjänster.

 • Kontakta oss
  Du kan kontakta oss dygnet runt via våra e-tjänster om du har frågor som gäller din hälsa.

  Du kan när som helst kontakta oss digitalt. Enklast gör du det med hjälp av 1177 Vårdguidens e-tjänster – Kontakta mig. Vi svarar senast inom två arbetsdagar från det att du kontaktat oss. Kom i håg att om du är akut sjuk ring 112.

 • Beställ en besökstid
  Du kan beställa en besökstid hos våra sköterska, läkare eller psykolog via våra e-tjänster.

  Du kan beställa en tid genom att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster – Beställ tid. Vi återkopplar till dig inom två arbetsdagar. Kom ihåg att om du är akut sjuk ska du ringa 112.

 • Hämta covidbevis
  Efter den 1 juli 2021 kan du hämta ditt covidbevis via e-hälsomyndighetens tjänst.

  Efter den 1 juli 2021 kan du hämta ditt covidbevis på hemsidan covidbevis.se. Initialt innehåller beviset enbart information om vaccinationer. Senast den 12 augusti kommer covidbeviset även innehålla uppgifter om tidigare infektion och negativt pcr-test.

 • Finns recept på apoteket?
  Du kan kontrollera om du har uttag kvar på dina läkemedel här innan du begär förnyat recept

  Kontrollera gärna om du har recept kvar innan du begär förnyade recept. Du kan kontrollera dina läkemedel och om du har recept kvar på e-hälsomyndightens tjänst Läkemedelskollen.

 • Förnya recept
  Du kan skicka en begäran om att förnya recept som tidigare förskrivits av oss

  Det enklaste sättet att förnya recept som tidigare har förskrivits av våra läkare är att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster – Förnya recept. Du får återkoppling på din begäran om receptförnyelse inom två arbetsdagar.

 • Hämta intyg för sjukpenning
  Om din läkare har utfärdat ett digitalt intyg för sjukpenning kan du hämta det här

  Om din läkare har utfärdat ett digitalt intyg för sjukpenning kan du hämta det på minaintyg.se.

 • Skicka in pappersenkät
  Har du fått en pappersenkät och vill skicka in den digitalt kan du göra det här.

  Om du kan fota eller skanna din ifyllda pappersenkät kan du skicka in via 1177 Vårdguidens e-tjänster (kommer snart)!

Våra erfarna läkare

På vår mottagning arbetar specialister i allmänmedicin samt läkare under specialist- eller allmäntjänstgöring. Du kan alltid välja en av våra specialister eller i vissa fall specialisttjänstgöringsläkare som din personliga husläkare.

Information om
vårt vårdutbud
Fördelarna med
Vibblaby Husläkarmottagning

Vårt mål är att vara en personlig vårdcentral som följer dig genom livet och hjälper dig med din hälsa.

 • Vi är tillgängliga. 97 % av våra patienter får en medicinsk bedömning inom tre dagar (SKR Väntetider, nov 2020).
 • Vi är engagerade och gör allt vi kan för att hjälpa dig må bättre. 92 % av våra patienter upplever oss som engagerande och medkännande (Patientenkäten 2020).
 • Vi är kompetenta. 93 % av våra patienter fick svar de förstod och uppskattade på de frågor de ställde (Patientenkäten 2020).
Våra patienter
tycker till om oss