Vi byter journaldatasystem

Den 17 november 2016 byter vi journaldatasystem till systemet TakeCare. Detta system används inom majoriteten av vårdgivarna inom Stockholms läns landsting och kommer öka patientsäkerheten.

Det nya systemet kommer bland annat innebära att vi kommer kunna skicka elektroniska remisser till andra vårdgivare och även till undersökningar som bland annat röntgen och kemlab.

Införandet innebär också att vi från och med 17 november 2016 kommer tillämpa sammanhållen journalföring. Läs mer om vad sammanhållen journal innebär för dig som patient på denna sida.

Den närmaste tiden runt införandet kan det bli något längre väntetider i telefon och på mottagningen. Vi är tacksam för din förståelse för detta.