Listningsstopp hösten 2016

Vi är väldigt glada över att så många väljer att lista sig på Vibblaby Husläkarmottagning. Tyvärr så räcker inte vår nuvarande bemanning till för att kunna ge en bra service till fler än våra nuvarande 6300 patienter. Vi håller för närvarande på att söker efter fler läkare och sköterskor och hoppas snart kunna avsluta vårt listningsstopp och lista på fler patienter. Under tiden kan du alltid ställa dig i väntelistan till oss. Vi listar på i turordning från väntelistan när listningsstoppet är över. För att ställa dig i vår listningskö kan du använda vanliga listningsblanketter som du återfinner på denna sida.