22 juli, 2016

Lista dig hos oss

Uppdatering 2018-06-01: Över sommaren har vi listningsstopp, då vår nuvarande bemanning gör att vi inte kan ta emot nya patienter. Detta innebär att du kan ställa dig på väntelista för att lista dig till oss. Du ställer dig i väntelista genom att lista dig som vanligt nedan.

För att våra läkare och sköterskor ska kunna erbjuda dig personlig medicinsk service med en bra kontinuitet rekommenderar vi dig att lista dig hos oss.

Du göra detta på två sätt: